Samtalsterapi

Telefon: 0522-933 20

Samtalsterapi

Stöd eller KBT samtalsterapi av vår Kurator vid psykisk ohälsa.

Om man har hamnat i en svår livssituation kan man få samtalsstöd eller terapi för att få möjlighet till att må bättre.

Psykisk ohälsa kan visa sig genom många olika symtom som exempelvis sömnstörningar, trötthet, smärta, koncentrationsproblem.

Samtalsterapi/Kognitiv beteendeterapi (KBT) används bland annat vid:

  • Oro/ångesttillstånd

  • Nedstämdhet/depressionstillstånd

  • Social fobi, specifik fobi

  • Panikattacker

  • Stresshantering

  • Sömnproblem

  • Tvångssyndrom

Vidare är det vanligt att kuratorsstöd ges vid sjukdom, dödsfall, kris och sorg, relationsproblematik och livsstilsproblem.

Vid behov kan kuratorn också bistå med information, vägledning och samarbete med myndigheter och andra instanser i samhället.

Kuratorn erbjuder behandling vid enskilda besök men det finns även möjlighet att få stöd i grupp ex vid stresshantering/mindfulness.

 

Önskar Du kontakt med kuratorn så ring Vårdcentralen på telefon 0522-933 20.

Du kan även fylla i en ”egenremiss” när Du är på besök vid Vårdcentralen. Formulären för ”egenremisser” finns i receptionen vid Vårdcentralen.

 

Välkommen!

 

 


Uddevalla vårdcentral drivs av: